הזמנה לחנוכת חדר אוכל

הזמנה חנוכת חדר אוכל
הזמנה חנוכת חדר אוכל

בוגרינו וידידנו היקרים,

את שנת תשע"ח פתחנו במכינת קשת יהודה עם כ 130 תלמידים
בשנה א, שנה ב וקבוצת העולים.
זכינו בחודשים האחרונים לחדש ולשנות את פני חדר האוכל של המכינה
ובעזרת ה' ביום רביעי ז' בתשרי נקיים את טקס חנכות חדר האוכל וקביעת מזוזה.

אנו רוצים ראשית להודות לקב"ה שזיכנו לכך
וכמובן לכולכם, על התמיכה והשותפות לאורך כל הדרך
בעז"ה ממשיכים קדימה,
בחידוש בית המדרש ובבניית מבנה מגורים לתלמידים

מצורפת בזאת הזמנה לחנוכת חדר האוכל.

בהזדמנות זו נאחל לכולכם
שנה טובה ומתוקה
שנה של התחדשות והתעלות
שנה בה ימלא ה' כל משאלות ליבנו לטובה!

משפחת "קשת יהודה"