צוות המכינה

הרב יעקב פייגנבוים
הרב יעקב פייגנבוים
הרב אילן פרלמן
הרב עמוס בדש
הרב מנחם נאמן
הרב יהושע
הרב עוזי יחזקאל
הרב אברהם אנקונה
הרב ארז
רם אוזן