השיעורים שלנו

חיפוש שיעורים לפי :

או

האם מסכת מכות היא חלק ממסכת סנהדרין? מדוע עדים זוממים נענשים ב"כאשר זמם"?

תוספות הראשון במסכת עוסק בשאלה האם המלקות הם חלק מביצוע כאשר זמם והאם זה מונע לקבל את עדותו

את שתי שאלות הגמרא ניתן להסביר בצורות שונות

הריטב"א מסביר את שיטת התוספות לאור נקודת הנחה שעדים נעשים זוממים על ידי עדות מזימה ולא על ידי ביצוע עונש כאשר זמם

כדי לבנות אהבה צריך להבחין בין אהבה שתלויה בדברים אחרים לאהבה שעומדת לעצמה. הפעם נעסוק באהבת הכשרון

סרטון תדמית

נגן וידאו