מלקות ב"כאשר זמם" – מכות ב א

תוספות הראשון במסכת עוסק בשאלה האם המלקות הם חלק מביצוע כאשר זמם והאם זה מונע לקבל את עדותו

עוד שיעורים שאולי יעניינו אותך: