פתיחה למסכת מכות

האם מסכת מכות היא חלק ממסכת סנהדרין? מדוע עדים זוממים נענשים ב"כאשר זמם"?

עוד שיעורים שאולי יעניינו אותך: