ריטב"א על מהלך הגמרא מכות ב א

הריטב"א מסביר את שיטת התוספות לאור נקודת הנחה שעדים נעשים זוממים על ידי עדות מזימה ולא על ידי ביצוע עונש כאשר זמם

עוד שיעורים שאולי יעניינו אותך:

האם מסכת מכות היא חלק ממסכת סנהדרין? מדוע עדים זוממים נענשים ב"כאשר זמם"?

תוספות הראשון במסכת עוסק בשאלה האם המלקות הם חלק מביצוע כאשר זמם והאם זה מונע לקבל את עדותו

את שתי שאלות הגמרא ניתן להסביר בצורות שונות