הרשמה לימי חשיפה

נשמח שתצטרף אלינו!


נכון לאפריל 2022, הסתיימו ימי חשיפה המרוכזים .

ההרשמה לשנת תשפ"ג בעיצומה