לאורם נלך

בר טרופר ז"ל

מקום / סיבת פטירה: מבצע "צוק איתן"
מחזור במכינה: כ'
יחידה צבאית: חיל האוויר
בן אילן וענת, בן קיבוץ שדה אליהו

נפצע במהלך שרותו הצבאי בחיל האוויר בימי מבצע "צוק איתן".

אהוב על אלוהים ואדם, בעל לב מבין, נפש חפצה ועין טובה. חיבר בצנעה בין שמים וארץ ביצירה, לימוד, טיול ושמחה פנימית.