אודות המכינה

המכינה הקדם-צבאית "קשת יהודה" הוקמה בשנת התשנ"א (1991) במושב "קשת" ברמת-הגולן.

משך הלימוד במכינה הוא בין שנה לשנה וחצי, כאשר רוב והבחורים מתגייסים לצבא בסיום תקופת הלימודים וחלקם בוחרים להמשיך בלימוד תורה בישיבות הסדר וישיבות גבוהות.

רוב הלימוד במכינה נסוב על בירור רוחני-אמוני, מתוך הדרך החינוכית שהתווה הרב צבי יהודה זצ"ל שעל אדם לקבל על עצמו עול מלכות שמים תחילה ואחר כך עול מצוות.

סדר היום הלימודי מתחיל בשיעור אמונה של כל כיתה עם הר"מ שלה, אחר כך סדר גמרא, זמן ללימוד עצמי, מנוחה, חברותות של שנה א' עם שנה ב', לימוד עצמי ושיעורי אמונה כלליים.

בתכנית משולבים אימוני כושר גופני, ניווטים וטיולים רבים לטיפוח אהבת הארץ והעם וכהכנה לצבא. כמו כן נערכים מפגשים עם אנשי אמונה וצבא, וניתנות הרצאות בנושאים כלליים.

המכינה שואפת לטפח צעירים בעלי אמונה עמוקה, החיים חיי תורה ומצוות, קשורים לאומה ולארצה, בעלי גישה ממלכתית למדינת-ישראל ולמוסדותיה לאורה של תורת הרב קוק.

נופי הגולן היפים משמשים קרקע פוריה לקליטה ולמידה של תורה, בשילוב עם הכרת וידיעת הארץ, ע"י טיולים באיזור, ובארץ בכלל.

אנו מכוונים את בוגרי המכינה להגיע לכלל יחידות צה"ל, איש לפי התאמתו, מתוך רצון לכוון הכי גבוה שאפשר ולהביא כמה שיותר ברכה לעם ישראל במעשינו.